Ukázky montáže
Montáž společné televizní antény (STA) na panelových domech
Montáž samostatné satelitní antény na rodinný (panelový) dům